Delårsrapport for 1. halvår 2021 for SP Group A/S

SP Group realiserede i første halvår 2021 en omsætning på DKK 1.238,5 mio. mod DKK 1.114,4 mio. i samme periode sidste år, hvilket svarer til en stigning på 11,1 %. EBITDA steg 18,2 % til DKK 210,4 mio. mod DKK 178,0 mio. i samme periode sidste år, og resultatet før skat steg 28,0 % til DKK 129,5 mio. De opjusterede forventninger til 2021 som offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 28/2021 øges. Der forventes nu en vækst i 2021 i omsætningen på 8-14 % (tidligere 4-12 %) med en EBITDA margin på 16,0–18,0 % (uændret) og en EBT margin på 9-12 % (uændret).  

 

Source: https://www.globenewswire.com/RssFeed/industry/1353-Commodity%20Chemicals/feedTitle/GlobeNewswire%20-%20Industry%20News%20on%20Commodity%20Chemicals

Scroll to Top