AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA tiesiskās aizsardzības procesa plāna grozījumi

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (reģistrācijas Nr.: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu ielā 13, Valmierā, LV-4201) (turpmāk – “Sabiedrība”) informē, ka tostarp saistībā ar 2020. gada 28. oktobrī starp Sabiedrības vairākuma akcionāriem un Duke I S.à r.l (“Duke”) noslēgto akciju pirkuma līgumu (turpmāk – “Akciju pirkuma līgums”) ir nepieciešams rosināt grozījumus tiesiskās aizsardzības procesa plānā (turpmāk – “Plāns”). Duke ir alternatīvo ieguldījumu fonda Warwick European Opportunities Fund III LP, kuru pārvalda Warwick Capital Partners LLP (“Warwick”), Luksemburgas meitas uzņēmums. Akciju pirkuma līguma noslēgšana un jauna akcionāra piesaistīšana, pie nosacījuma, ja iestāsies vai tiks izpildīti Akciju pirkuma līgumā noteiktie priekšnosacījumi, pavērs iespēju Sabiedrībai restrukturizēt savas pašreizējās saistības pret nodrošinātiem kreditoriem uz izdevīgākiem noteikumiem, pagarinot aizņēmumu atmaksas termiņu un samazinot kapitāla lietošanas procentu apmēru.

 

Source: https://www.globenewswire.com/RssFeed/industry/1353-Commodity%20Chemicals/feedTitle/GlobeNewswire%20-%20Industry%20News%20on%20Commodity%20Chemicals

Scroll to Top