May 2021

Correction: AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA neauditēta konsolidēta finanšu informācija par 2021. gada pirmajiem 3 mēnešiem

Labojumi piemēroti pārskata angļu valodas failam 13. un 14.lpp tabulu rindai ar nosaukumu “TOTAL EQUITY AND LIABILITIES”. Failam latviešu valodā izmaiņas nav piemērotas.   Source: https://www.globenewswire.com/RssFeed/industry/1353-Commodity%20Chemicals/feedTitle/GlobeNewswire%20-%20Industry%20News%20on%20Commodity%20Chemicals

Correction: Unaudited consolidated financial information of AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA for the 3-month period ended 31 March 2021

Corrections applied to the Report file in English version – 13. and 14. page the last row “TOTAL EQUITY AND LIABILITIES” – fixed file error. No changes applied to the Report file in Latvian language.   Source: https://www.globenewswire.com/RssFeed/industry/1353-Commodity%20Chemicals/feedTitle/GlobeNewswire%20-%20Industry%20News%20on%20Commodity%20Chemicals

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA neauditēta konsolidēta finanšu informācija par 2021. gada pirmajiem 3 mēnešiem

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA publicē uzņēmuma vadības ziņojumu un neauditēto konsolidēto finanšu informāciju par 2021. gada pirmajiem trīs mēnešiem, ar kuru var iepazīties pielikumā zemāk divās valodās: latviešu un angļu valodā.   Source: https://www.globenewswire.com/RssFeed/industry/1353-Commodity%20Chemicals/feedTitle/GlobeNewswire%20-%20Industry%20News%20on%20Commodity%20Chemicals

Unaudited consolidated financial information of AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA for the 3-month period ended 31 March 2021

VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, AS publishes its management report and the unaudited financial statements for the first three months of 2021. The report and the statements are available in the attachment below in two languages: in Latvian and in English.   Source: https://www.globenewswire.com/RssFeed/industry/1353-Commodity%20Chemicals/feedTitle/GlobeNewswire%20-%20Industry%20News%20on%20Commodity%20Chemicals

Minutes of the Annual General Meeting

Complete motions from General Assembly in Photocat A/S held on May 26th 2021. Articles of Association adopted by the General Assembly in Photocat A/S on May26th 2021   Source: https://www.globenewswire.com/RssFeed/industry/1353-Commodity%20Chemicals/feedTitle/GlobeNewswire%20-%20Industry%20News%20on%20Commodity%20Chemicals

Ievēlēta AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valde

Akciju sabiedrība VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA informē, ka 2021. gada 26. maija Padomes sēdē ievēlēta AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valde ar pilnvaru termiņa sākumu 2021. gada 30. maijā. Valdes pilnvaru termiņa periods ir trīs gadi.   Source: https://www.globenewswire.com/RssFeed/industry/1353-Commodity%20Chemicals/feedTitle/GlobeNewswire%20-%20Industry%20News%20on%20Commodity%20Chemicals

Election of the Management Board of VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA AS

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA informs that on May 26, 2021 the Council has elected the Management Board of AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA with the term of office beginning on May 30, 2021. The Management Board is elected for a three-year period.   Source: https://www.globenewswire.com/RssFeed/industry/1353-Commodity%20Chemicals/feedTitle/GlobeNewswire%20-%20Industry%20News%20on%20Commodity%20Chemicals

Scroll to Top