AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA un AS SEB Banka vienojas par refinansēšanu un jaunas kredītlīnijas piesaistīšanu

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (reģistrācijas Nr.: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu ielā 13, Valmierā, LV-4201) (turpmāk – “Sabiedrība”) informē, ka 2021. gada 18. februārī AS SEB Banka un Sabiedrība uz 5 gadiem ir refinansējušas esošās saistības 45 575 442,87 eiro apmērā. Sabiedrībai aizdevuma atmaksa jāsāk veikt ar 36. mēnesi no līguma spēkā stāšanās brīža saskaņā ar abu pušu starpā noslēgto apmaksas grafiku.

 

Source: https://www.globenewswire.com/RssFeed/industry/1353-Commodity%20Chemicals/feedTitle/GlobeNewswire%20-%20Industry%20News%20on%20Commodity%20Chemicals

Scroll to Top