AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA vairākuma akcionāri noslēdz līgumu ar Duke I S.à r.l.

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (reģistrācijas Nr. 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201) (turpmāk – Sabiedrība) ar šo paziņo, ka saskaņā ar tās vairākuma akcionāru sniegto informāciju ir noslēgts līgums par 83,14% (astoņdesmit trīs, komats, četrpadsmit procenti) akciju pārdošanu un pirkšanu no Sabiedrības pamatkapitāla, ievērojot noteikumus, kas izklāstīti Akciju pirkuma līgumā, kas noslēgts starp Sabiedrības kontrolējošo akcionāru grupu, no vienas puses, un Duke I S.à r.l. (“Duke”), Luksemburgas sabiedrību ar ierobežotu atbildību, no otras puses (turpmāk – Pirkums). Duke ir Warwick alternatīvo ieguldījumu fonda European Opportunities Fund III LP, kuru pārvalda Warwick Capital Partners LLP (“Warwick”), Luksemburgas meitas uzņēmums. Warwick ir Londonā bāzēts ieguldījumu pārvaldnieks, kas darbību koncentrē uz Eiropas “special situations” jeb īpašos apstākļos nokļuvušiem uzņēmumiem, un tā pārvaldīto fondu pārvaldībā esošie aktīvi pārsniedz 2 miljardus ASV dolāru.

 

Source: https://www.globenewswire.com/RssFeed/industry/1353-Commodity%20Chemicals/feedTitle/GlobeNewswire%20-%20Industry%20News%20on%20Commodity%20Chemicals

Scroll to Top