Correction: AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA neauditēta konsolidēta finanšu informācija par 2021. gada pirmajiem 3 mēnešiem

Labojumi piemēroti pārskata angļu valodas failam 13. un 14.lpp tabulu rindai ar nosaukumu “TOTAL EQUITY AND LIABILITIES”. Failam latviešu valodā izmaiņas nav piemērotas.

 

Source: https://www.globenewswire.com/RssFeed/industry/1353-Commodity%20Chemicals/feedTitle/GlobeNewswire%20-%20Industry%20News%20on%20Commodity%20Chemicals

Scroll to Top