Par AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2019. gada revidētajiem konsolidētajiem un atsevišķajiem finanšu pārskatiem

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (reģistrācijas Nr.: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu ielā 13, Valmierā, LV-4201) (turpmāk tekstā – Sabiedrība) informē, ka auditētos 2019. gada atsevišķos un konsolidētos finanšu pārskatus (turpmāk tekstā – finanšu pārskati) plānots publicēt līdz 2020. gada 23. oktobrim, nevis līdz 2020. gada 30. septembrim kā paziņots iepriekš.

 

Source: https://www.globenewswire.com/RssFeed/industry/1353-Commodity%20Chemicals/feedTitle/GlobeNewswire%20-%20Industry%20News%20on%20Commodity%20Chemicals

Scroll to Top