Paziņojums par AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”, vienotais reģ. nr. 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201 (tālāk tekstā – Sabiedrība) valde, pamatojoties uz akcionāra “Duke I S.à r.l.” pieprasījumu, sasauc un paziņo, ka Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2021. gada 29. martā plkst. 12:00, Cempu ielā 13, Valmierā, LV-4201, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

 

Source: https://www.globenewswire.com/RssFeed/industry/1353-Commodity%20Chemicals/feedTitle/GlobeNewswire%20-%20Industry%20News%20on%20Commodity%20Chemicals

Scroll to Top