Paziņojums par AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”, vienotais reģ. nr. 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201 (turpmāk tekstā – Sabiedrība) valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce notiks 2020. gada 25. novembrī plkst. 12:00, Cempu ielā 13, Valmierā, LV-4201 (Sabiedrības telpās).

 

Source: https://www.globenewswire.com/RssFeed/industry/1353-Commodity%20Chemicals/feedTitle/GlobeNewswire%20-%20Industry%20News%20on%20Commodity%20Chemicals

Scroll to Top