Duke I S.à r.l iegūst AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA kontrolpaketi

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (reģistrācijas Nr.: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu ielā 13, Valmierā, LV-4201) (turpmāk – “Sabiedrība”) informē, ka 2021. gada 18. februārī ir noslēgts darījums par 83,14% (astoņdesmit trīs, komats, četrpadsmit procentiem) akciju pārdošanu un pirkšanu no Sabiedrības pamatkapitāla, ievērojot noteikumus, kas izklāstīti Akciju pirkuma līgumā, kas noslēgts starp Sabiedrības kontrolējošo akcionāru grupu, no vienas puses, un Duke I S.à r.l. (turpmāk – “Duke”), Luksemburgas sabiedrību ar ierobežotu atbildību, no otras puses.

 

Source: https://www.globenewswire.com/RssFeed/industry/1353-Commodity%20Chemicals/feedTitle/GlobeNewswire%20-%20Industry%20News%20on%20Commodity%20Chemicals

Scroll to Top